Bán XE ĐẦU KÉO MỸ INTERNATIONAL 2 GIƯỜNG – MÁY MAXXFORCE 470HP chưa qua sử dụng tại Bình Dương, Đồng Nai

Bán XE ĐẦU KÉO MỸ INTERNATIONAL 2 GIƯỜNG - MÁY MAXXFORCE 470HP chưa qua sử dụng tại Bình Dương, Đồng Nai

Bán XE ĐẦU KÉO MỸ INTERNATIONAL 2 GIƯỜNG – MÁY MAXXFORCE 470HP chưa qua sử dụng tại Bình Dương, Đồng Nai