Bán XE TẢI HINO 5.35 TẤN THÙNG ĐÔNG LẠNH – FC9JLSW chưa qua sử dụng tại Bình Dương, Đồng Nai

Bán XE TẢI HINO 5.35 TẤN THÙNG ĐÔNG LẠNH - FC9JLSW chưa qua sử dụng tại Bình Dương, Đồng Nai

Bán XE TẢI HINO 5.35 TẤN THÙNG ĐÔNG LẠNH – FC9JLSW chưa qua sử dụng tại Bình Dương, Đồng Nai